TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

TANITIM

Turizm, insanların sürekli olarak yaşadığı ve çalıştığı yerler dışına, çalışma ve yerleşme amacı olmaksızın, çeşitli amaçlarla seyahat etmesini ve tekrar seyahatin başladığı noktaya dönmesini kapsayan bir faaliyettir. Bir başka deyişle turizm, geçici sosyal hareketlilik içerin bir ziyaretçi faaliyetidir.

Turizm, Dünya’da ve Türkiye’de yüksek büyüme oranı ve istikrarlı olarak gelişen yapısıyla en önemli iş ve çalışma alanlarından birisidir. Turizm faaliyeti, bir taraftan ülkeler için döviz girdisi, gelir, istihdam, az gelişmiş bölgelerin gelişmesi, altyapı ve üstyapı gelişimi gibi olumlu ekonomik faydalar sağlarken diğer taraftan da doğal ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve böylece ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, turizm faaliyeti ülkeler ve bireyler arasındaki barış, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek; insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak ve iyileştirmek; insanların verimliliklerini, hoşgörülerini, bilgilerini ve eğitimlerini arttırmak için de önemli bir araçtır. Makro düzeyde turizm işletmeciliği, turizm faaliyetinin olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini en yükseğe çıkaracak, olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini de en aza indirecek sürdürülebilir  turizmin geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilidir. Mikro düzeyde turizm işletmeciliği ise; ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rekreasyon ve diğer turizm işletmelerinin bütün paydaşları memnun edecek ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ile ilgilidir.